RADIO

 

Ostatnie wiadomości:

Czytaj nową edycję ukraińskiego polskojęzycznego czasopisma „Wolność i Prawo”
W Dniu Wojska Polskiego
Do Dnia Wojska Polskiego

Z wizytą w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej

Rozszerzając sieci partnerskie, przedstawiciele Związku Przedsiębiorców
Polaków Ukrainy (dalej – ZPPU), w tym Prezes Włodzimierz Szczepaniak z
Asystentką Margaritą Prus, złożyli wizytę do siedziby Polskiej Organizacji
Turystycznej (dalej - POT), która od ponad dziesięciu lat skutecznie działa w Ukrainie na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej. Dzięki gościnności Dyrektora Ośrodka Ukraińskiego Pana Włodzimierza Szczurka członkowie ZPPU podczas spotkania mieli możliwość osobiście zapoznać się z głównymi kierunkami działalności POT. Pan Dyrektor chętnie opowiedział gościom o szczegółach i ciekawostkach pracy w branży turystycznej na Ukrainie oraz nadmienił, iż organizacja jest otwarta na współpracę w zakresie zorganizowania wyjazdów dziennikarskich, mających na celu promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów.  Reasumując spotkanie obie strony ...
Czytaj dalej...

XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

6 sesji plenarnych, 200 paneli dyskusyjnych, warsztaty i prezentacje całych krajów i regionów – tak przedstawiał się program XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, które rozpoczęło się 3 września 2019 r. i trwało następne trzy dni. Obrady Forum, zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich i Senat RP, toczyły się w Centrum Konferencyjnym (zlokalizowanym wokół krynickiego Deptaka) które zgromadziło pod swoim dachem ponad 6 tys. gości ze wszystkich kontynentów. Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego poszukiwań inspiracji w temacie przedsiębiorczości polsko-ukraińskiej. Głównym przesłaniem Forum stało pytanie „Europa jutro. Silna, czyli jaka?”, będące szczególnie aktualne dla Polski, jako kraju, uważanego za bramę do Europy.Zaproszeni goście ...
Czytaj dalej...

XXII Forum Polonijne w Toruniu

Delegacja z Ukrainy w ilości piętnastu osób w dniach 26-28 kwietnia 2019 roku przyjechała na XXII Forum Polonijne pod hasłem: „Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej”. Współorganizatorem wydarzenia był Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy objął Prezydent Andrzej Duda.Włodzimierz Szczepaniak, prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (dalej – ZPPU), będąc na czele delegacji, zjednoczył różne ośrodki ruchu polonijnego na terytorium Ukrainy przez zorganizowanie przyjazdu na Forum wyśmienitych działaczy polonijnych Ukrainy.W tym trzydniowym spotkaniu organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uczestniczyli m.in. były ambasador Polski w Chile i Argentynie prof. Zdzisław Jan Ryn, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister Adam ...
Czytaj dalej...

XXI światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 15-16 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się XXI światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, zorganizowana przez Fundację Polonia Gospodarcza świata (FPGś), która stała miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii, przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje, powstałe podczas tych spotkań, stały kluczowym elementem służącym międzynarodowej współpracy. To wielkie spotkanie polonijne trwało dwa dni: w pierwszym dniu odbyła się część plenarna z udziałem prelegentów i gości z całego świata, zaś w drugim – część mniej oficjalna w formacie Polonijnego Pikniku Gospodarczego, celem którego było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przybyłymi z pięciu kontynentów uczestnikami. Konferencją przewodniczył jak i co roku prezes ...
Czytaj dalej...

Włodzimierz Szczepaniak na spotkaniu z Metropolitą Epifaniuszem

17 czerwca 2019 roku miało miejsce spotkanie prezesa Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierza Szczepaniaka z ukraińskim biskupem prawosławnym Epifaniuszem. Pod obrazami Monastera św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach były omawiane relacji ukraińsko-polskie jak religijne, tak i społeczne. W porównywani dwóch wiar, kościołów i cerkwie, panowie zmogli znaleźć czynniki, które mogą tylko i wyłącznie zmacniać przyjaźń między naszymi państwami. Ponieważ katolicyzm jako wiara jedyna w sytuacji dzisiejszej może być dla nas przykładem stałości i równowagi. Pan prezes wyraził wielką nadzieję na to, że zjednoczona ukraińska cerkiew prawosławna umocnie ukraiński naród i Ukrainę, co koniecznie zmoże wyrównać relacje polsko-ukraińskie. Pod dzwonem złotych kopuli ...
Czytaj dalej...

W Dniu Wojska Polskiego

Oddając hołd bohaterom narodowym – zarówno tym walczącym w powstaniu Warszawskim, jak i tym, którzy dokładnie 100 lat temu na przedpolach Warszawy walczyli z groźnym wrogiem – bolszewicką Rosją – w dniu święta Wojska Polskiego członkowie Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy i Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii wspólnie z przedstawicielami Międzynarodowej Fundacji Łączności Narodowościowo-Patriotycznej i Duchowości „Rycerz Dobrej Woli” na czele z Pawłem Cyganiukiem-Rakowicą odwiedzili Polski Cmentarz Wojenny – Bykownię, aby upamiętnić tych, komu dzisiaj zawdzięczamy czyste niebo nad głową. Uczestnicy obchodów Dnia Wojska Polskiego przy ukraińskim Memoriale Narodowego Rezerwatu Historyko-Memorialnego „Groby Bykowni” Uroczysty ceremoniał zaczął się tradycyjnie – od ...
Czytaj dalej...

Kontakty

ul. Wasyla Tiutiunnyka 5
03150 Kijów, Ukraina

STUDIO POLONII ŚWIATA