W dniach 15-16 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się XXI światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, zorganizowana przez Fundację Polonia Gospodarcza świata (FPGś), która stała miejscem dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii, przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje, powstałe podczas tych spotkań, stały kluczowym elementem służącym międzynarodowej współpracy. To wielkie spotkanie polonijne trwało dwa dni: w pierwszym dniu odbyła się część plenarna z udziałem prelegentów i gości z całego świata, zaś w drugim – część mniej oficjalna w formacie Polonijnego Pikniku Gospodarczego, celem którego było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przybyłymi z pięciu kontynentów uczestnikami. Konferencją przewodniczył jak i co roku prezes Fundacji Polonia Gospodarcza świata Zbigniew Olszewski.

Słowo powitalne Prezesa Fundacji Polonia Gospodarcza świata Zbigniewa Ludgera Olszewskiego

Natomiast w tym roku nie byli obecni przedstawiciele Rządu, ani parlamentarzyści, nie wspominając o przedstawicielach Kancelarii Prezydenta. Był za to Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który z wielkim zainteresowaniem zapoznał się z ofertą biznesową Polaków obecnych na konferencji.

„Chcielibyśmy zawsze wspierać te środowiska i tych inwestorów, przedsiębiorców, którzy chcą inwestować na Mazowsu”,- Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik
Prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Szczepaniak i Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik

Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (dalej-ZPPU) na Konferencji reprezentowała liczna delegacja na czele z Prezesem Związku Włodzimierzem Szczepaniakiem. Pan Prezes w niezwykły sposób zaprezentował swoją organizację, zapraszając na scenę każdego członka delegacji.

Pan Prezes określił kierunki działalności Fundacji i Polonii na Ukrainie, opowiedział o rozpoczęciu wdrożenia projektu organizacji Domu Polskiego na Ukrainie, opartego na jego pomyślę, i zachęcił do współpracy między Polską a Ukrainą z udziałem ZPPU, akcentując uwagę na to, że organizacja aktywnie współpracuje ze Związkiem Adwokatów Ukrainy (46 tyś. adwokatów), co sprzyja prawidłowemu podejściu prawnemu do organizacji przedsiębiorczości polonijnej na Ukrainie. Ze słowem powitalnym wystąpili również Stanisław Kostecki, Prezes Partii Polaków Ukrainy, i Wiktor Woźniak, członek Centralnej Rady Stowarzyszenia „Strategiczne Partnerstwo”. Pan Wiktor anonsował budowę wioski dla Polonii świata pod Warszawą, która będzie się składać z 40 domów z wielkim Budynkiem Administracyjnym (szczegółowe informację na naszej stronie internetowej www.zppu.cc.ua lub po wysłaniu wiadomości drogą elektroniczna zppu@ukr.net )

Przedstawiciele dwunastu polskich organizacji na Ukrainie; którzy przyjechali na Konferencję, żeby przedstawić swoją działalność na rzecz rozwoju Polonii

Chcielibyśmy przekazać szczególne podziękowanie organizatorom, dzięki którym Konferencja stała się miejscem nawiązywania kontaktów, które, mamy nadzieję, będą w przyszłości owocować licznymi inicjatywami i projektami.