RADIO

 

Ostatnie wiadomości:

Czytaj nową edycję ukraińskiego polskojęzycznego czasopisma „Wolność i Prawo”
W Dniu Wojska Polskiego
Do Dnia Wojska Polskiego

Ogólnoukraiński Festyn Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy „Wszyscy jesteśmy dziećmi twoimi, Ukraino!” im. Iliji Lewitasa

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 01 czerwca 2019 roku w Muzeum Narodowej Architektury i Bytu Ukrainy w podkijowskim Pirogowie odbył się ogólnoukraiński festyn „Wszyscy jesteśmy dziećmi twoimi, Ukraino!” im. Ilji Lewitasa, zorganizowany przez Radę Wspólnot Narodowych Ukrainy, Wydział Kultury, Narodowości i Religii przy Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Ministerstwo Kultury Ukrainy.W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz wykonawczych, organizacji religijnych i społecznych, stowarzyszeń kulturalnych, aktywna młodzież, dzieci i ich rodzice. Głównym celem wydarzenia było przekazanie i utrwalenie wiedzy o prawach dziecka, promowanie kształtowania postawy obywatelskiej, szacunku do dzieci, rozwijanie uczuć patriotycznych oraz rozwijanie zdolności twórczych i kreatywności. Wspólne gry, programy rozrywkowe ...
Czytaj dalej...

Moniuszko z okazji Dnia Wojska Polskiego 2019

W dniu 18 sierpnia pod czas koncertu Moniuszkowskiego z okazji Dnia Wojska Polskiego.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom i organizatorom tej imprezy, w tym Polsko-ukraińskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemy "Krynica", duszpasterstwu Polaków przy Katedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie oraz Żytomierskiemu obwodowemu związku Polaków na Ukrainie ...
Czytaj dalej...

Łączy nas ZPPU

Zaledwie tydzień temu siedziba ZPPU znów stała się miejscem spotkań nie tylko Polaków prowadzących biznes w Ukrainie, ale także przedstawicieli innych narodowości, w tym Ukraińców, z polskimi korzeniami, wyróżniających się swoim umiłowaniem do Polski i Ukrainy oraz postanowieniem gorliwie pracować dla rozwoju obu krajów. Przykładem jest tu nie kto inny, jak Ukrainiec polskiego pochodzenia Bolesław Dobrowolski, który powrócił na Ukrainę po dwuletnim doświadczeniu pobytu poza granicami ojczyzny. Z wyższym wykształceniem technicznym, uzyskanym w znanym Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury,mając już za sobą ponad 20 lat doświadczenia pracy w swojej branży, Bolesław 2 lata temu, ryzykując sukcesem w biznesie, po długim ...
Czytaj dalej...

Dom Polski

Członkowie Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (dalej – ZPPU) w ciągu siedmiu lat niejednokrotnie udowadniali, że organizacja aktywnie i skutecznie działa na rzecz wzmocnienia relacji polsko-ukraińskich: już zostały podpisane Memoranda o dwustronnej współpracy między przedstawicielami biznesu polskiego w Ukrainie i organizacją społeczną „Strategiczne partnerstwo”, prezesem której już od lat jest pan Oleg Kaniwiec, który dąży do nawiązania bliskich relacji i kontaktów między naszymi państwami oraz w oparciu o doświadczenie Polaków pragnie wdrożyć reformę związaną z decentralizacją władzy w Ukrainie. Nie mniej ważnym wydarzeniem jest podpisanie umowy o współpracy ZPPU z Fundacją Polonia Gospodarcza Świata z dniem 1 października 2018 roku. Lecz wieńcem ...
Czytaj dalej...

Do Dnia Wojska Polskiego

Dwa święta – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w tradycji ludowej Matki Bożej Zielnej) i święto Wojska Polskiego sprowadziły do Konkatedry pw. św. Aleksandra w Kijowie wiernych na Mszę św. zamówioną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w intencji Ojczyzny i Polaków.Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą, która to zatrzymała milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem sowieckiego totalitaryzmu. Uszanowano pamięć żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walkach obronnych o Kijów w 1920 roku W dniu tym dyplomaci ...
Czytaj dalej...

610. Rocznica Bitwy pod Grunwaldem

W dniu 15 lipca br. obchodziliśmy 610. rocznicę największej w historii średniowiecznej Europy bitwy na polach pod Grunwaldem między siłami Zakonu Krzyżackiego a zjednoczonymi oddziałami polsko-litewskimi pod dowództwem Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda. Obraz Jana Matejko „Bitwa pod Grunwaldem” Wtedy pod, mówiąc na manier niemiecki, Tannenbergiem armia krzyżacka stanęła w szyku o szerokości ok. 2,5 km na południowy wschód między Łodwigowem a Stębarkiem. Artyleria krzyżacka zajęła pozycje przed szykiem, zaś na przedpolu ugrupowania uszykowała się lekka jazda. Ciężkozbrojna jazda krzyżacka była ugrupowana w linie kolumn chorągwianych. W pobliżu obozu znajdowała się pewna liczba chorągwi stanowiąca odwód wielkiego mistrza ...
Czytaj dalej...

Kontakty

ul. Wasyla Tiutiunnyka 5
03150 Kijów, Ukraina

STUDIO POLONII ŚWIATA